Garanti

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Garanti

För att garantin ska gälla så måste produkterna ha hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det vanliga. Vid slarv eller felaktig hantering så gäller inga garantier. Garantin gäller inte heller vid åsknedslag eller liknande väderpåverkan. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel. 

Alla våra produkter möter samtliga EU krav på säkerhet. Samtliga konditionsmaskiner och styrkemaskiner levereras med 2 års garanti (vid hemmabruk) om inget annat näms. Du har enligt konsumentsköpslagen rätt att reklamera en vara inom 3 år under förutsättning att du kan påvisa att felet är ursprungligt och inte beror på slitage eller onormalt användande.

 

Produkter som är av "lätt komersiell" standard och används i lättare kommersiell miljö (dvs företag, bostadsrättsföreningar, mer mera), har ett års garanti. Träningsprodukter avsedda för hemmaträning och som används utanför hemmet anses strida mot garantibestämmelserna och därmed gäller inte garantin.

 

Garanti räknas från fakturadatum - behåll fakturan som garantibevis.


Garantin omfattar inte:
- Detaljer av förbrukningskaraktär, såsom t ex. batterier
- Förslitnings eller förändring av varan som är en följd av normal produkt användning
- Inställnings - eller justeringsåtgärdar som är avsedda att utföras av användaren

Ansvarsbegränsningar* - vi ansvarar inte för fel som uppkommit genom att:

- produkten inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen.
- produkten utsatts för onormalt brukande eller något liknande förhållande.
- produkten vanvårdats.
- produkten varit utsatt för olyckshändelse eller annan yttre påverkan.
- produkten varit utsatt för elektriska överspänningar t ex. askväder eller fel i elledningen.
- produkten ställs i kallutrymme så som garage, uterum och förråd. Produkten bör alltid sättas inomhus (bostaden).
- produkten ombyggts eller ändrats.
- annat än originaldelar monterats eller någon liknande åtgärd vidtagits av köparen.

 

* I dessa fall tas en avgift ut för felundersökning vid en eventuell undersökning.

Vid reklamation, fyll i serviceformuläret här eller kontakta oss:
Träningspartner
Spaljégatan 4
271 52  Ystad
Tel. 0411-65504
E-post: info@traningspartner.se