Säkerhet & sekretess

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Trygg e-handel skapar tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad som gäller vid e-handel – både för dig som konsument men även för e-handlaren.

 

Svensk Distanshandel kontrollerar med jämna mellanrum de trygga e-handelscertifierade företagen, med bl.a. "provköp", för att garantera att alla lever upp till trygg e-handels krav. En del av kontrollerna grundar sig på klagomål från dig som konsument.

Ett av kraven från Trygg e-handel är att medlemsföretaget kan tillhandahålla en säker betalningslösning som krypterar känslig information om konsumentens kortuppgifter vid transaktionstillfället samt ha säkerställda rutiner för hur företaget hanterar konsumentens kort- och personuppgifter efter transaktionen.

Betalningssäkerhet

När du handlar på träningspartner.se erbjuder vi en säker kortbetalning med VISA och MASTERCARD i samarbete med DIBS Payment Services. När du betalar med kort skickas du vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos DIBS Payment Services där du tryggt fyller i dina kortuppgifter och genomför betalningen. Träningspartner.se hanterar aldrig dina kortuppgifter.
 

DIBS Payment Services

DIBS Payment Services är Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet och är PCI-DSS-certifierad av kortindustrin (bland andra VISA och MASTERCARD) till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå.
 

PCI-DSS står för Payment Card Industry Data Security Standard och är ett omfattande program som syftar till att öka datasäkerheten hos samtliga parter som lagrar, processar eller överför kortdata, enligt kortföretagens skärpta krav.

Mer informatio hittar du på DIBS Payment Services webbplats.


Dibs

GDPR - Dina personuppgifter


1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Träningspartner / NF Sweden AB ingår i Mylna Gruppen AS (ett norskt bolag med org.nr. 994 873 687). Mylna strävar efter  att personuppgifter om våra kunder, leverantörer och andra tas om hand på ett betryggande sätt.  Denna integritetspolicyn ger en beskrivelse om hur vi hantera personuppgifter, vilka personuppgifter som samlas in och dina rättigheter. Mylna är moderbolag till dotterbolag med försäljning av träningsredskap som verksamhet. 
Mylna är behandlingsansvarig för hela koncernens behandling av personuppgifter, oavsett vilket företag i koncernen som har hämtat in personuppgifterna. Som behandlingsansvaret har Mylna ansvar är att säkerställa att all behandling och hantering av personuppgifter i koncernen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Där det dagliga ansvaret delegeras omfattar det endast uppgifterna och inte huvudansvaret. Koncernen består av följande företag: - Mylna Gruppen AS  - Scatto AS  - X-life AS  - Treningspartner AS  - Abilica Online APS  - NF Sweden AB (hädanefter benämnt individuellt som varje koncernbolag och tillsammans som koncernen) Koncernen har ett gemensamt företags kundregister med syfte att kunna hantera och centralisera kundrelationer i koncernen. Koncernen har ett gemensamt behandlingsansvar för uppgifterna i detta register. 
 
2. Personuppgifter som behandlas 
Vi samlar in och lagrar olika typer av information om dig när du skapar ett konto, gör ett köp eller kontakta oss på annat sätt. Vi behandlar personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och mobilnummer), köphistorik, kundsegment, produktval, sökning och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, IP-adress, samt din kommunikation med oss. 
Syftet med att behandla personuppgifterna. 
Vi behandlar personuppgifter i följande syften:
 - Hantera och slutför dina köp på vår webbplats, inklusive bearbetning av dina beställningar, returer och reklamationer.
 - Skicka meddelanden till dig om leveransstatus eller vid problem med leverans dina produkter.
 - Hantera dina betalningar. 
 - Hantera förfrågningar från dig via vår kundtjänst, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
 - Hantera garantifrågor och reklamationer gällande produkter.
 - Bekräfta dina kontaktuppgifter med externa partners (leveranser, osv)
 - Skickar dig nyhetsbrev, information och erbjudanden (endast vid acceptans)
 - Hantering av medlemskap och uppföljning relaterat till kundklubben. 
 
Dina beställningar 
När du gör en beställning hos oss skapas ett kundkonto med inloggningsinformation. Dina kontaktuppgifter, beställning och tidigare order registreras här. Personuppgifter som samlas in är information vi behöver för att leverera varorna till dig  samt kontakta dig om ärenden i samband med denna beställningen. Grunden för behandlingen är att fullgöra vår del av avtalet med dig. Det är även möjligt att skapa ett kundkonto hos oss utan att göra en beställning. Av säkerhetsskäl lagrar vi även IP-adressen för att registrera beställningen med syftet att förhindra bedrägerier. Kortnummer lagras dock inte av Mylna, endast av vår betalningspartner. Produktbedömning Efter köpet vill vi gärna ha feedback på vad du tycker om produkten med syftet om produktförbättring. För detta kan vi skicka dig ett e-postmeddelande och be om feedback. Det är frivilligt att svara på mejlet. Din feedback publiceras på vår hemsida via Trustpilot. Ditt namn kommer att visas här om du har angett detta. Glömt varukorg Om du via vår hemsida lägger varor i varukorgen utan att gå vidare med ditt köp kommer du att få en automatisk förfrågan om du vill få en påminnelse om varukorgen via e-post. Behandlingsgrunden för sådan behandling är ditt samtycke för skickar sådana påminnelser till dig om du registrerar din e-postadress i detta sammanhang. 
 
Användning av personuppgifter för marknadsföringsändamål 
Dina uppgifter används för att skicka nyhetsbrev, marknadsföring, kundanalyser och statistik om du uttryckligen samtycker till detta. Vi erbjuder även befintliga och potentiella kunder att ta emot nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inkluderar information om vår verksamhet, nyheter, produktrekommendationer, tävlingar och andra erbjudanden via e-post. Att ta emot detta är frivilligt och du måste själv anmäla dig till vårt nyhetsbrev  antingen genom köp i vår webbutik eller på "Mina sidor". Det är också enkelt att avregistrera sig från e-postlistan från kontosidan "Mina sidor" eller via klicka på avsluta prenumeration i nyhetsbrevet som tas emot eller genom att ta kontakta oss via telefon eller e-post. 
SMS Vi erbjuder befintliga och potentiella kunder att ta emot SMS som inkluderar information om nyheter, produktrekommendationer, tävlingar och andra erbjudanden. Det är frivilligt för att ta emot detta men du måste registrera dig / samtycka för att få SMS-utskick. Du kan enkelt avsluta SMS utskick genom att klicka på länken i SMS som mottas eller genom att kontakta oss via telefon eller epost. 
Sociala media Mylna är en aktiv användare av sociala medier som Instagram, Facebook och Snapchat. Om du besöker oss via sådana medier är det sekretesspolicyn för denna webbplats som gäller.  Vi kommer att publicera nyheter, bra erbjudanden och tävlingar i sociala medier. Om du deltar en tävling via sociala medier kan personuppgifter om dig registreras hos oss i kundregistret. Vi baserar sådan registrering på ditt samtycke. Vi använder även sociala medier för direktmarknadsföring, genom att annonsera våra produkter för visning på din profil på sociala medier. I detta sammanhang använder vi din e-post för att leverera riktade annonser. Google Ads och Microsoft Ads 
Mylna använder Google och Microsofts annonsnätverk för att marknadsföra produkter och kampanjer. I detta avseende delar vi din e-post för att leverera riktade annonser. E-post kommer endast att användas för att skapa listor som vi kan rikta annonser mot och den raderas av tredje part så snart listan skapas. Vi använder också cookies och pixlar för att anpassa vår webbplats marknadsföring. Detta sker endast om du har gett ditt samtycke. Om samtycke inte ges, vi kommer endast att använda generiska annonser och andra former av inriktning. Du kan läsa mer om cookies och pixlar som vi använder här. 
Koncern kundregister Koncernen har ett gemensamt koncern kundregister för koncernbolagen. Meningen med kundregistret är att hantera våra kundrelationer på ett effektivt sätt och därmed samordna utbudet av produkter från varje koncernbolag till kunderna. kundregistret innehåller generella profiluppgifter om dig, såsom namn, kontaktinformation, vilket koncernbolag du är kund hos, betalningsinformation samt sök-, försäljnings- och köphistorik. Koncernen har ett berättigat intresse av att hantera och centralisera kundrelationer för de olika företag i koncernen. Som kund kan du när som helst utöva dina rättigheter gentemot varje koncernbolag. 
 
3. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA 
Vi delar dina personuppgifter med andra i de fall det är tillåtet eller krävs enligt lag eller juridiskt bindande beslut från myndighet och om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller om samtycke har lämnats. I samband med en leverans, till exempel de tjänsteleverantörer vi använder, få tillgång till den information de behöver för att utföra beställningen. Mylna använder sig även av externa tjänsteleverantörer som kan komma för att behandla personuppgifter för vår räkning. Vi ser till att skriftliga databehandlings avtal  har ingåtts för att skydda integritet och informationssäkerhet i alla led av behandlingen. Utlämnande av personuppgifter kan även ske i samband med överlåtelse av verksamhet, sammanslagning, förvärv eller uppdelning av verksamheten i koncernen. I några få fall kan din information överföras till specifika leverantörer eller andra parter som ligger utanför EU/EES-området, och i sådana fall vidtar vi extra försiktighetsåtgärder för för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tillfredsställande sätt och överförs tillräckligt säker genom följande åtgärder:
 - Ingå ett databehandlingsavtal som uppfyller integritets bestämmelsernas krav och som säkerställer en motsvarande skyddsnivå i nivå med regler som gäller inom EU/EES.
 - Användning av EU-kommissionens standardavtal som säkerställer överföring av personuppgifter till tredje länder (Standard Contractual Clauses). 
 
4. LAGRING OCH SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER 
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamålet personuppgifterna samlades in för. Vi är skyldiga att lagra personuppgifter som tillhandahålls i samband med order, för att fullgöra våra skyldigheter enligt bokförings lagstiftningen, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering. Vi behåller din kundinformation så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Det betyder att historiken normalt inte raderas innan det har gått minst fem år räknat från att uppgifterna lagras. Eftersom vår behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, vill vi radera informationen, om du återkallar ditt samtycke.  
 
5. DINA RÄTTIGHETER Du har rätt att begära (i) tillgång till de personuppgifter vi har registrerat om dig, (ii) en kopia av dina personuppgifter (portabilitet), (iii) korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga, eller (iv) radering eller begränsning av din personuppgifter i särskilda fall i enlighet med gällande lag. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på den norska datatilsynets webbplats:  Eftersom behandlingen av personuppgifterna baseras på ditt samtycke så kan det återkallas när som helst av dig. Detta görs enkelt via inloggning på "Min sida" där du kan också ändra din information. 
 
6. KLAGOMÅL Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer överens med vad vi har beskriver här eller att vi bryter mot integritets lagstiftningen på annat sätt kan du klaga till Norska datatilsynet. Du kan hitta information om hur du kontaktar Datatilsynet här: www.datatilsynet.no. Vi skulle ändå uppskatta om du kontaktar oss först, så att vi kan reda ut eventuella missförstånd. 
 
7. ÄNDRINGAR En uppdaterad version av denna integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vid väsentliga förändringar av detta sekretesspolicy kommer vi att meddela dig om detta. 
 
8. KONTAKT För alla frågor relaterade till vår behandling av personuppgifter eller om du vill utnyttja dina rättigheter som nämns i avsnitt 5 ovan kan du kontakta oss: Mylna Gruppen AS  Organisationsnummer: 994 873 687  Adresse: Ryghgata 4B, 3050 Mjøndalen, Norge  E-post: post@mylnasport.no  Telefonnummer: +37 32 27 27 00