Felanmälan:


Skulle det vara så oturligt att du har mottagit en vara som det är något fel på så vi kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig så fort som möjligt.
Får du problem vid montering eller användning så kan en tekniker oftast lösa detta över telefon eller mejl med dig. Vänligen gör en serviceanmälan här så kommer en servicetkeniker att kontakta dig inom 2-4 vardagar. Beskriv så utförligt som det går för att vi lättare ska kunna felsöka felet.
 

Vid en felanmälan görs en utredning av produkten. I vissa fall får vi skicka felanmälan vidare för utredning hos leverantören och ärendet kommer att behandlas inom 30 dagar och en lösning ska finnas.

Reklamation:

 

Om produkten är skadad vid leveranstillfället bör detta anmälas omgående till oss via formuläret. För att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår transportör behöver vi anmäla transportskadan till denne inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. Tänk på att bifoga bilder på skadan, för att vi lättare och snabbare hantera ditt ärende. 
 
Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt efter mottagandet.
 
Om skadan är synlig är det enklast om du anmäler detta direkt till chauffören vid mottagandet av försändelsen. Be att transportören gör en notering om skadan på din kopia av fraktsedeln. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt.
 


Typ av produkt*
Valfria fält
 

Bifoga bild på ärendet (max 5mb)