Skötselanvisning

Löpband
 
Dammsugning under löpbandet minst en gång per vecka, samt ett par ggr per år i motorutrymme. Svett avtorkas med mild tvållösning samt mjuk fuktad trasa. Spraya inte rengöringsmedel direkt på display, konsol eller kontaktytor för handhållen puls då för mycket vätska kan tränga in och förstöra funktionen. Rengöring av kontaktplattor för pulsfunktion, använd endast alkoholbaserad rengöringsprodukt som avdunstar, alternativt fönsterputs med ammoniak, spraya inte direkt på pulshandtagen.
Crosstrainer
 
Yttre rengöring sker med mjuk fuktad trasa, samma princip som löpband gäller. Speciellt noga vid svetsfogar. Ingen inre rengöring i maskinutrymme nödvändig här utan det sker i samband med servicebesök.
Cyklar med display
 
Rengöring enligt samma princip som Crosstrainer. 
Spinningcyklar 
 
Yttre rengöring och avtorkning efter varje pass med fuktad trasa och mild tvållösning. Rostfria cyklar kan med fördel putsas med fönsterputs. 
Roddmaskin
 
Torka av sits och balk samt övriga delar av ramen som blivit utsatt för svett efter nyttjande. Kontrollera även att skruvar för stödben fram och bak är åtdragna. Damsugning invändigt av fläkttrumma en gång per år eller vid servicetillfälle.
Skierg
 
Avtorkas regelbundet efter varje nyttjande, även plattform gäller (fristående maskin). Visuell kontroll av draglinor samt handtagsremmar enligt instruktionsmanual. Ersätt slitna delar innan de brister. Dammsugning invändigt av fläkttrumma en gång per år.
Multigym
 
Dammtorkas med mjuk trasa. Dynor avtorkas med mild tvållösning en gång per vecka beroende på beläggning. Observera att rengöringsmedel med alkohol inte får användas på dynor. Visuell kontroll av linor, vajer och kevlarremmar sker löpande.